Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Miernik elektroniczny SEBA

nr inwentarzowy: 8-746

wartość w zł: 1845.9

województwo: dolnośląskie

miejscowość: Wrocław

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej