Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Monitor LCD 24" DELL U2410.

nr inwentarzowy: 4-876

wartość w zł: 1929.87

województwo: pomorskie

miejscowość: Szczecin

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej