Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Licencja "Rozszerzenie Spatial Analyst" do ArcGIS.

nr inwentarzowy: 0 - 1933

wartość w zł: 8671.5

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej