System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce.

nr projektu:578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Oprogramowanie Oracle Identity and Access Management Suite z licencją dla 500 użytkowników

nr inwentarzowy: 0-1746

wartość w zł: 9000

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2006 - 2008

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej