Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000

nr projektu:879/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:"Licencja oprogramowania "GEOSTAR" umożliwiająca wprowadzanie danych do "BDGI" (na trzy stanowiska) - LIC 8600"

nr inwentarzowy: 0-2048

wartość w zł: 17030,00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2013 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej