Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

nr projektu:875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Makroanalizator elementarny Vario Macro Cube CHNS/Cl/O wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

nr inwentarzowy: 8-3396

wartość w zł: 408196.05

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2013 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej