Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

nr projektu:875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Serwer typ 1 Dell PowerEDge R420 (2 szt.)

nr inwentarzowy: 4-2503; 4-2504

wartość w zł: 8805.57

województwo: śląskie

miejscowość: Sosnowiec

zrealizowano w latach: 2013 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej