Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

nr projektu:875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Spektometr XRF Delta Premium Soil Exploration (DP-4000-CC-E-EN-EN-SEP Analyser) wraz z akcesoriami, laptopem i oprogramowaniem.

nr inwentarzowy: 8-3398

wartość w zł: 189700.00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2013 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej