Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

nr projektu:875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Licencja komercyjna SARscape Polarimery & Polarimetric Interferometry & Interferometry Modul Windows Floating 5.1.

nr inwentarzowy: 0-2106

wartość w zł: 36059.22

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2014 - 2015

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej