Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I

nr projektu:499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D

Inwestycja:Stacja monitoringu geodynamicznego w Dziwiu

nr inwentarzowy: 1-147

wartość w zł: 326022,93

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2013 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej