Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym. Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG

nr projektu:192/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:ArcGis Geostatistical Analzst for Desktop 10.3 (2 szt.)

nr inwentarzowy: 0-2188

wartość w zł: 9778,50

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2014 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej