Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D

nr projektu:913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Aparatura do pionowych sondowań elektrooporowych typ ADG-7B

nr inwentarzowy: 8-3791

wartość w zł: 33948

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2014 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej