Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap I - otwór badawczy Bibiela PIG-1

nr projektu:437/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D

Inwestycja:Destylator elektryczny DE10

nr inwentarzowy: 8-4264

wartość w zł: 4248,22

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2013 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej