Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I

nr projektu:499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D

Inwestycja:System alarmowy SSWiN oraz CCTV stacji monitoringu geodynamicznego w Dziwiu

nr inwentarzowy: 6-585

wartość w zł: 6309,96

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2014 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej