Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I

nr projektu:499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D

Inwestycja:Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 5

nr inwentarzowy: 8-4298

wartość w zł: 50292,24

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2013 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej