Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH.

nr projektu:270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D

Inwestycja:Konsolidacja Licencji Global Mapper + LIDAR do PL v18 wersji sieciowej

nr inwentarzowy: 0-2216

wartość w zł: 6857

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2015 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej