Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH.

nr projektu:270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D

Inwestycja:Licencja oprogramowania LASTools z modułem BLAST - 2 szt.

nr inwentarzowy: 0-222

wartość w zł: 44397,54

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2015 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej