Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH.

nr projektu:270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D

Inwestycja:Licencja MVL SQLSvrSTDCore 2016 SNGL 2Lic CoreLic EDU - 2 szt.

nr inwentarzowy: 0-2223

wartość w zł: 7857,24

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2015 - 2016

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej