Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH.

nr projektu:270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D

Inwestycja:Licencja MVL WinSvrDCCore 2016 SNGL 2Lic CorelLic EDU (56 czyli 1 WinServer)

nr inwentarzowy: 0-2229

wartość w zł: 47419,06

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2016 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej