Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH.

nr projektu:270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D

Inwestycja:Notebook typ 2 Dell Latitude E5570 z akcesoriami

nr inwentarzowy: 4-5022

wartość w zł: 6223,80

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2016 - 2018

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej