Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla potrzeb opracowania oceny perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowania materiałów przetargowych dla organu koncesyjnego na podstawie art.162.1 par. 6 pgg

nr projektu:58/2017/Wn-07/FG-SM-DN/D

Inwestycja:Notebook typ3 Lenowo W541 z akcesoriami

nr inwentarzowy: 4-4855

wartość w zł: 8 672,73

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2017 - 2019

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej