Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

nr projektu:18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Instalacja odgromowa w hali magazynowej nr 10 APG w Leszczach

nr inwentarzowy: 6-595

wartość w zł: 10 945,27

województwo: kujawsko-pomorskie

miejscowość: Leszcze

zrealizowano w latach: 2015 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej