Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

nr projektu:18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Komputer Dell Precision Tower 3620

nr inwentarzowy: 4-4872

wartość w zł: 5 461,20

województwo: kujawsko-pomorskie

miejscowość: Leszcze

zrealizowano w latach: 2015 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej