Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap III: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno - techniczne w archiwach rdzeni

nr projektu:515/2015/Wn-07/FG-BP-DN/D

Inwestycja:Komplet regałów 57 modułowych do archiwum próbek geologicznych w Leszczach

nr inwentarzowy: 8-4265

wartość w zł: 119 187,00

województwo: kujawsko-pomorskie

miejscowość: Leszcze

zrealizowano w latach: 2015 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej