Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I

nr projektu:527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D

Inwestycja:Biblioteka taśmowa IBM TS4500 2XLTO6

nr inwentarzowy: 4-4959

wartość w zł: 280 071,00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2015 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej