Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I

nr projektu:527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D

Inwestycja:Skaner Verascan 3650

nr inwentarzowy: 4-4954

wartość w zł: 282 900,00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2015 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej