Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA

nr projektu:897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT

nr inwentarzowy: 4-4886

wartość w zł: 9 532,50

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2013 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej