Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000

nr projektu:879/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:ArcGis Geostatistical Analyst for Desctop sieciowa 10.3 (2 szt.)

nr inwentarzowy: 0-2188

wartość w zł: 9 778,50

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2013 - 2018

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej