Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne)

nr projektu:41/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Aplikacja Mineralne v. 8.0

nr inwentarzowy: 0-2220

wartość w zł: 32 400,00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 0 - 0

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej