Prowadzenie rejestru obszarów górniczychPokazuje 1 do 1 z 1 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
397/2015/Wn-07/FG-sm-dn/D Skaner IQ Quattro 4400 (MR52D) + akcesoria 32 011,98 2018