Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOAPokazuje 31 do 32 z 32 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,1 kW 178 752,71 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji typu split o mocy chłodniczej 15,0 kW 29 461,77 2017