System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach.Pokazuje 31 do 41 z 41 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D REJESTRATOR POZIOMU WODY DCX-22VG ZAKRES 0,,,10MH2O DŁ.PRZEWODU 15M 26928 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D REJESTRATOR POZIOMU WODY DCX-22VG ZAKRES 0...10MH2O, DŁ.15M 65700 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D REJESTRATOR POZIOMU WODY DCX-22VG ZAKRES 0...10MH2O, DŁ.18M 16750 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D Samochód osobowy NISSAN X-TRIAL 2.0 DCI SE WE 6540X 96557.38 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D SONDA INKLINOMETRYCZNA MEMS INCLINOMETR SYSTEM-50M 40938.61 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D SONDA TORFOWA 13935.25 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D Stacja fotogrametryczna - oprogramowanie 78750 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEM RIEGL VZ-1000 681106.68 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D WYSOKOŚCIOMIERZ SILVA CM 360 LA 4251.65 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D ZESTAW CZUJNIKA POZIOMU WODY 55692 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D ZESTAW CZUJNIKA POZIOMU WODY Z REJESTRATOREM, KABLEM DO POBIERANIA DANYCH I OPROGRAMOWANIEM 31795 2015