Udostępnianie i przetwarzanie informacji geologicznej dla realizacji zadań statutowych administracji geologicznej wszystkich szczebli w latach 2009- 2010.Pokazuje 31 do 32 z 32 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Licencja Geomedia Professional Komercyjna 18407.97 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Licencja Geomedia Professional Komercyjna 18407.97 2011