Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych (SGE) - etap I.Pokazuje 1 do 1 z 1 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
27/2008/Wn-07/FG-go-tx/D Oprogramowanie -Aplikacja do wyboru, filrowania i korealacji informacji bazy faktograficznej badań geoelektrycznych- SGE 17000 2009