Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, etap V lata 2008 - 2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące.Pokazuje 1 do 3 z 3 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
378/2008/Wn-07/FG-kg-tx/D Oprogramowanie - Wymiana danych referencyjnych MGŚP z Ministerstwem Środowiska (Natura 2000) 48464.15 2012
378/2008/Wn-07/FG-kg-tx/D Oprogramowanie- System Mapy Geośrodowiskowej Polski /MGśP/ w skali 1:50 000 9595.2 2012
378/2008/Wn-07/FG-kg-tx/D Oprogramowanie- System Mapy Geośrodowiskowej Polski /MGśP/ w skali 1:50 000 101186.88 2012