System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w KarpatachPokazuje 1261 do 1290 z 1309 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem '1" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "1" (25m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "1" (8m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "1"(6m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "2" (8m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "2"(6m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "3" (10) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "3" (8m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "4"(10) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "5" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "6" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "7" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "8" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem"2"(10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2Owraz z rejestratorem "10" (10m) 4 046,70 2023
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D ZESTAW CZUJNIKA POZIOMU WODY 55692 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D ZESTAW CZUJNIKA POZIOMU WODY Z REJESTRATOREM, KABLEM DO POBIERANIA DANYCH I OPROGRAMOWANIEM 31795 2015
386/2007/Wn-07/FG-hg-tx/D Zestaw do badania wskażnika piaskowego ze wstrząsarką 9000 2008
130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw do pomiaru tachimetrycznego z wyposażeniem 57 441,00 2023
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw do pompowań o wydajności 5-10m3/h zasilany z agregatu 5410.7 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw do wiercenia udarowego "DIRECT WELL" 28125 2013
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw GNSS typu stacja referencyjna 89 790,00 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw GNSS typu stacja referencyjna 89 790,00 2023
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw instalacji gaszenia gazem w pom. 04 w serwerowni w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 216 277,69 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,0 kW 178 752,73 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,1 kW 178 752,71 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji typu split o mocy chłodniczej 15,0 kW 29 461,77 2017
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw kompatibylnych urządzeń zawierających sondę BAT 173828.5 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw kompatibylnych urządzeń zawierających sondę CPTU i sondę BAT 301257.51 2013
406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Zestaw komputerowy : komputer, monitor. 4029.66 2013