Autorzy

Sposób cytowania

W przypadku korzystania z wszelkich danych witryny internetowej projektu SOPO prosimy stosować się do poniższych reguł cytowania.

Mapa

Autor/autorzy, rok, tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji Według zamieszczonej poniżej tabeli "Wykaz autorów map osuwisk i terenów zagrożonych"

PRZYKŁAD

Mrozek T., Wójcik A., Nescieruk P., 2013 – Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Karta

Autor/autorzy, rok opracowania - tytuł (nr ewidencyjny z bazy SOPO), miejsce publikacji

PRZYKŁAD

Wójcik A., 2008 – Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-19-055-774) w miejscowości Wieliczka. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Autor/autorzy, rok opracowania – tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji

 

PRZYKŁAD

Laskowicz I., Warmuz B., 2009 – Objaśnienia do Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Bochnia, pow. bocheński, woj. małopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Inne dokumentacje zamieszczone na witrynie

Autor/autorzy, rok opracowania - tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji

Wszystkie inne dane (np. rysunki, zdjęcia, komentarze) zawarte na portalu internetowym SOPO należy opatrzeć komentarzem „dane pochodzą z zasobów witryny internetowej Projektu SOPO prowadzonej przez PIG-PIB”.

 


 

Dostępne jest sortowanie danych według kolumn po kliknięciu w nagłówek kolumny. Po pierwszym kliknięciu rosnąco a po drugim malejąco.Powrót do początkowego ustawienia po odświeżeniu strony, np. klawiszem F5

 


Pokazuje 1 do 30 z 258 rekordów

Gmina Powiat Województwo Aktualność terenowa Autor Koordynator Rok publikacji
Sędziszów Małopolski ropczycko-sędziszowski podkarpackie 2019.11 Ziemowit Zimnal, Sylwester Kamieniarz, Paweł Marciniec, Marta Walatek, Aneta Janeczek Antoni Wójcik 2019
oświęcimski małopolskie 2018.12 Ziemowit Zimnal, Paweł Marciniec, Rafał Sikora Antoni Wójcik 2018
Krasne rzeszowski podkarpackie 2016.12 Ziemowit Zimnal, Paweł Marciniec Antoni Wójcik 2016
Laskowa limanowski małopolskie 2009.11 Ziemowit Zimnal, Jakub Czerwiec, Michał Krawczyk Wojciech Rączkowski 2009
Słopnice limanowski małopolskie 2010.04 Ziemowit Zimnal, Jakub Czerwiec, Michał Krawczyk Wojciech Rączkowski 2010
Sękowa gorlicki małopolskie 2014.09 Ziemowit Zimnal, Bartłomiej Warmuz, Andrzej Michalski Antoni Wójcik 2014
Zator oświęcimski małopolskie 2010.04 Ziemowit Zimnal Dariusz Grabowski 2010
łańcucki podkarpackie 2020.11 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, Sebastian Jurczak, Sylwia Królikowska, Łukasz Masztafik Ziemowit Zimnal, Antoni Wójcik 2020
Gać przeworski podkarpackie 2020.07 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, Sebastian Jurczak, Justyna Cyrulik, Łukasz Masztafiak Paweł Marciniec, Antoni Wójcik 2020
Przeworsk przeworski podkarpackie 2020.11 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, Sebastian Jurczak, Justyna Cyrulik, Sylwia Królikowska Ziemowit Zimnal, Paweł Marciniec 2020
Łapanów bocheński małopolskie 2009.05 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Wojciech Rączkowski 2009
Dobczyce myślenicki małopolskie 2010.04 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Wojciech Rączkowski 2010
Chełmiec nowosądecki małopolskie 2012.12 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec 2012
Grybów nowosądecki małopolskie 2012.06 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Ziemowit Zimnal 2012
Grybów miasto nowosądecki małopolskie 2011.04 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Ziemowit Zimnal 2011
Podegrodzie nowosądecki małopolskie 2012.06 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec 2012
Stary Sącz nowosądecki małopolskie 2014.09 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Antoni Wójcik 2014
Biały Dunajec tatrzański małopolskie 2014.06 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Wojciech Rączkowski 2014
Gdów wielicki małopolskie 2010.04 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Wojciech Rączkowski 2010
Brzostek dębicki podkarpackie 2014.06 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec/Ziemowit Zimnal 2014
Chorkówka krośnieński podkarpackie 2014.09 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec 2014
Jedlicze krośnieński podkarpackie 2014.09 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec 2014
Zarzecze przeworski podkarpackie 2018.10 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Antoni Wójcik, Paweł Marciniec 2018
Boguchwała rzeszowski podkarpackie 2018.06 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Antoni Wójcik, Paweł Marciniec 2018
rzeszowski podkarpackie 2018.07 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal 2018
Jeleśnia żywiecki śląskie 2010.04 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Paweł Marciniec 2010
Koszarawa żywiecki śląskie 2011.06 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka Wojciech Rączkowski 2011
Gorlice miasto gorlicki małopolskie 2012.06 Wojciech Rączkowski, Teresa Mrozek Antoni Wójcik 2012
Gorlice  gorlicki małopolskie 2004, ca 2014 Wojciech Rączkowski, Antoni Wójcik, Teresa Mrozek, Ziemowit Zimnal Dariusz Grabowski 2004
Zakopane miasto tatrzański małopolskie 2014.12 Wojciech Rączkowski Jacek Rubinkiewicz 2014
Pokazuje 1 do 30 z 258 rekordów