Autorzy

Sposób cytowania

W przypadku korzystania z wszelkich danych witryny internetowej projektu SOPO prosimy stosować się do poniższych reguł cytowania.

Mapa

Autor/autorzy, rok, tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji Według zamieszczonej poniżej tabeli "Wykaz autorów map osuwisk i terenów zagrożonych"

PRZYKŁAD

Mrozek T., Wójcik A., Nescieruk P., 2013 – Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Karta

Autor/autorzy, rok opracowania - tytuł (nr ewidencyjny z bazy SOPO), miejsce publikacji

PRZYKŁAD

Wójcik A., 2008 – Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-19-055-774) w miejscowości Wieliczka. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Autor/autorzy, rok opracowania – tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji

 

PRZYKŁAD

Laskowicz I., Warmuz B., 2009 – Objaśnienia do Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Bochnia, pow. bocheński, woj. małopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Inne dokumentacje zamieszczone na witrynie

Autor/autorzy, rok opracowania - tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji

Wszystkie inne dane (np. rysunki, zdjęcia, komentarze) zawarte na portalu internetowym SOPO należy opatrzeć komentarzem „dane pochodzą z zasobów witryny internetowej Projektu SOPO prowadzonej przez PIG-PIB”.

 


 

Dostępne jest sortowanie danych według kolumn po kliknięciu w nagłówek kolumny. Po pierwszym kliknięciu rosnąco a po drugim malejąco.Powrót do początkowego ustawienia po odświeżeniu strony, np. klawiszem F5

 


Pokazuje 91 do 120 z 258 rekordów

Gmina Powiat Województwo Aktualność terenowa Autor Koordynator Rok publikacji
Stryszów wadowicki małopolskie 2011.11 Jan Dzierżek, Marcin Szymanek Antoni Wójcik 2011
ropczycko-sędziszowski podkarpackie 2018.04 Jan Dzierżek, Wojciech Ozimkowski, Marcin Szymanek, Danuta Cybulska Paweł Marciniec, Antoni Wójcik 2018
Żurawica przemyski podkarpackie 2013.09 Jan Dzierżek, Wojciech Ozimkowski, Marcin Szymanek, Marta Tomaszczyk Jacek Rubinkiewicz 2013
Łukowica limanowski małopolskie 2012.09 Janusz Olszak Antoni Wójcik 2012
Lubień myślenicki małopolskie 2010.04 Janusz Olszak, Piotr Olchowy, Robert Kaczmarczyk Antoni Wójcik 2010
Kamienica limanowski małopolskie 2011.04 Janusz Olszak, Robert Kaczmarczyk Antoni Wójcik 2011
Moszczenica gorlicki małopolskie 2012.06 Jarosław Garecki, Kamil Adamek Ziemowit Zimnal 2012
Kęty oświęcimski małopolskie 2010.12 Jarosław Garecki, Kamil Adamek Ziemowit Zimnal 2010
Szczyrk miasto bielski śląskie 2010.04 Jarosław Garecki, Kamil Adamek Antoni Wójcik 2010
Zebrzydowice cieszyński śląskie 2010.04 Jarosław Garecki, Kamil Adamek Ziemowit Zimnal 2010
Brzozów brzozowski podkarpackie 2018.10 Jarosław Kaczorowski, Edyta Rycio, Dariusz Grabowski Jacek Rubinkiewicz, Antoni Wójcik 2018
Jasienica Rosielna brzozowski podkarpackie 2019.11 Jarosław Kaczorowski, Edyta Rycio, Kamil Michalik Dariusz Grabowski, Antoni Wójcik 2019
Haczów brzozowski podkarpackie 2017.09 Jarosław Kaczorowski, Edyta Rycio, Krzysztof Karwacki, Kamil Michalik Ziemowit Zimnal 2017
stalowowolski podkarpackie 2019.11 Jarosław Kaczorowski, Izabela Laskowicz, Anna Ochmańska Antoni Wójcik 2019
Wojaszówka krośnieński podkarpackie 2014.10 Jarosław Kaczorowski, Jacek Rubinkiewicz, Krzysztof Karwacki, Kamil Michalik Antoni Wójcik 2014
Czudec strzyżowski podkarpackie 2013.06 Jarosław Kaczorowski, Jacek Rubinkiewicz, Tadeusz Kołecki, Kamil Michalik, Dariusz Grabowski Antoni Wójcik 2013
sochaczewski mazowieckie 2020.04 Jarosław Kaczorowski, Krzysztof Karwacki, Dariusz Grabowski, Aleksander Biel, Andrzej Rudnicki Jacek Rubinkiewicz, Antoni Wójcik 2020
Wadowice wadowicki małopolskie 2011.06 Jarosław Kos, Jakub Sokalski, Beata Cabała Ziemowit Zimnal 2011
Kalwaria Zebrzydowska wadowicki małopolskie 2011.06 Jarosław Kos, Konrad Boroń, Konrad Górka Wojciech Rączkowski 2011
Bircza przemyski podkarpackie 2013.10 Jarosław Kos, Konrad Boroń, Konrad Górka, Michał Bąk, Jakub Sokalski, Beata Karda, Przemysław Wyderski Tomasz Malata 2013
Nowy Żmigród jasielski podkarpackie 2013.04 Jarosław Kos, Michał Bąk, Przemysław Wyderski, Krzysztof Kasina Ziemowit Zimnal 2013
Milówka żywiecki śląskie 2009.08 Jarosław Kos, Łukasz Cempura, Jakub Sokalski Paweł Marciniec 2009
Tokarnia myślenicki małopolskie 2010.04 Jarosław Kos, Łukasz Cempura, Jakub Sokalski, Konrad Górka Paweł Marciniec 2010
Trzciana bocheński małopolskie 2009.10 Jarosław Winnicki, Aleksandra Smyrak-Sikora, Agnieszka Kruzel Paweł Marciniec 2009
Żegocina bocheński małopolskie 2009.10 Jarosław Winnicki, Jacek Puchyra, Aleksandra Smyrak-Sikora Ziemowit Zimnal 2009
Korzenna nowosądecki małopolskie 2011.06 Jerzy Jodłowski, Aleksandra Karbowniczak, Paweł Opach, Agnieszka Winiecka Paweł Marciniec 2011
Gnojnik brzeski małopolskie 2009.10 Jerzy Jodłowski, Jacek Puchyra, Agnieszka Winiecka Paweł Marciniec 2009
Tymbark limanowski małopolskie 2010.04 Jerzy Jodłowski, Joanna Bagrowska, Agnieszka Kruzel Wojciech Rączkowski 2010
Limanowa miasto limanowski małopolskie 2010.06 Jerzy Jodłowski, Joanna Bagrowska, Agnieszka Kruzel, Paweł Opach Wojciech Rączkowski 2010
Rymanów krośnieński podkarpackie 2013.08 Jerzy Jodłowski, Konrad Poroszewski, Agnieszka Kruzel, Aleksandra Karbowniczak, Tomasz Dobosz Paweł Marciniec 2013
Pokazuje 91 do 120 z 258 rekordów