Autorzy

Sposób cytowania

W przypadku korzystania z wszelkich danych witryny internetowej projektu SOPO prosimy stosować się do poniższych reguł cytowania.

Mapa

Autor/autorzy, rok, tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji Według zamieszczonej poniżej tabeli "Wykaz autorów map osuwisk i terenów zagrożonych"

PRZYKŁAD

Mrozek T., Wójcik A., Nescieruk P., 2013 – Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Karta

Autor/autorzy, rok opracowania - tytuł (nr ewidencyjny z bazy SOPO), miejsce publikacji

PRZYKŁAD

Wójcik A., 2008 – Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-19-055-774) w miejscowości Wieliczka. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Autor/autorzy, rok opracowania – tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji

 

PRZYKŁAD

Laskowicz I., Warmuz B., 2009 – Objaśnienia do Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Bochnia, pow. bocheński, woj. małopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostęp 29 lutego 2012]

Inne dokumentacje zamieszczone na witrynie

Autor/autorzy, rok opracowania - tytuł, gmina, powiat, województwo, miejsce publikacji

Wszystkie inne dane (np. rysunki, zdjęcia, komentarze) zawarte na portalu internetowym SOPO należy opatrzeć komentarzem „dane pochodzą z zasobów witryny internetowej Projektu SOPO prowadzonej przez PIG-PIB”.

 


 

Dostępne jest sortowanie danych według kolumn po kliknięciu w nagłówek kolumny. Po pierwszym kliknięciu rosnąco a po drugim malejąco.Powrót do początkowego ustawienia po odświeżeniu strony, np. klawiszem F5

 


Pokazuje 241 do 258 z 258 rekordów

Gmina Powiat Województwo Aktualność terenowa Autor Koordynator Rok publikacji
Świlcza rzeszowski podkarpackie 2019.06 Paweł Marciniec, Marcin Wódka, Aneta Janeczek, Marta Walatek, Ziemowit Zimnal Antoni Wójcik 2019
Zarszyn sanocki podkarpackie 2019.05 Paweł Kwecko Dariusz Grabowski, Antoni Wójcik 2019
stalowowolski podkarpackie 2019.11 Jarosław Kaczorowski, Izabela Laskowicz, Anna Ochmańska Antoni Wójcik 2019
m. Katowice śląskie 2019.04 Andrzej Piotrowski, Konrad Górka Antoni Wójcik 2019
Gorzyce wodzisławski śląskie 2019.05 Andrzej Piotrowski, Konrad Górka Jacek Rubinkiewicz 2019
Mszana wodzisławski śląskie 2019.04 Konrad Górka, Andrzej Piotrowski Jacek Rubinkiewicz 2019
płoński mazowieckie 2020.06 Krzysztof Karwacki, Dariusz Grabowski, Jarosław Kaczorowski, Andrzej Rudnicki, Paweł Kwecko Jacek Rubinkiewicz, Antoni Wójcik 2020
sochaczewski mazowieckie 2020.04 Jarosław Kaczorowski, Krzysztof Karwacki, Dariusz Grabowski, Aleksander Biel, Andrzej Rudnicki Jacek Rubinkiewicz, Antoni Wójcik 2020
łańcucki podkarpackie 2020.11 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, Sebastian Jurczak, Sylwia Królikowska, Łukasz Masztafik Ziemowit Zimnal, Antoni Wójcik 2020
przemyski podkarpackie 2020.12 Andrzej Albrycht, Adam Ożga Paweł Marciniec, Antoni Wójcik 2020
Gać przeworski podkarpackie 2020.07 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, Sebastian Jurczak, Justyna Cyrulik, Łukasz Masztafiak Paweł Marciniec, Antoni Wójcik 2020
Kańczuga przeworski podkarpackie 2020.12 Rafał Dąbrowski, Witold Popielski, Sławomir Kurkowski Ziemowit Zimnal, Antoni Wójcik 2020
Przeworsk przeworski podkarpackie 2020.11 Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, Sebastian Jurczak, Justyna Cyrulik, Sylwia Królikowska Ziemowit Zimnal, Paweł Marciniec 2020
Przeworsk (miasto) przeworski podkarpackie 2020.10 Adam Ożga, Andrzej Albrycht Ziemowit Zimnal, Antoni Wójcik 2020
przeworski podkarpackie 2020.09 Witold Popielski, Sławomir Kurkowski Ziemowit Zimnal, Paweł Marciniec 2020
cieszyński śląskie 2020.05 Rafał Sikora Ziemowit Zimnal 2020
wodzisławski śląskie 2020.04 Andrzej Piotrowski, Konrad Górka Ziemowit Zimnal, Antoni Wójcik 2020
staszowski świętokrzyskie 2020.12 Edyta Rycio, Andrzej Stoiński, Dariusz Wieczorek, Anna Ochmańska, Aleksander Biel, Beata Jach Izabela Laskowicz, Antoni Wójcik 2020
Pokazuje 241 do 258 z 258 rekordów