Ostrzeżenie o osuwiskach

Wzrasta zagrożenie osuwiskowe w Karpatach – ostrzega państwowa służba geologiczna (PSG). Trwające od tygodnia obfite opady poważnie zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia osunięć gruntu.

Według prognozy IMGW deszczowa pogoda na obszarze Karpat utrzyma się do początku przyszłego tygodnia. Na niektórych stacjach pomiarowych Instytutu zanotowano sumy opadowe przekraczające 100 mm (np. Zakopane). Opady dobowe sięgnęły ponad 40 mm (np.Osielec). To sprzyja uaktywnieniu się osuwisk. Część z nich już się uruchomiła. Na razie ruszyły płytkie osuwiska zwietrzelinowe zagrażające przejezdności dróg lokalnych. PSG zaleca zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi.

W przypadku sumy opadów przekraczającej 100-150 mm mogą uaktywniać się płytkie osuwiska, natomiast przy opadach ponad 400 mm – również duże i głębokie formy osuwiskowe.

Zagrożenie dotyczy niemal wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, a szczególnie województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie po opadach w ciągu ostatniego tygodnia ziemia jest mocno nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe na ogół występują z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach.

Wojciech Rączkowski, PSG