Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 5.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

W artykule Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych omówiono zagadnienie powstawania i rozwoju osuwisk w czasach historycznych na obszarze leżącym w granicach obecnej Gdyni. Przegląd prac obejmujących m.in. dawne mapy morskie (portolany) pokazuje, że  w strefie brzegowej obecnej Gdyni procesy osuwiskowe występowały w obrębie cypli co najmniej od XVI w. Przedstawione wyniki analiz retrogresywnych mogą wskazywać na przyspieszone tempo wzrostu poziomu morza w XIX w. Duże zmiany linii brzegowej Gdyni w XIX wieku, można powiązać z intensyfikacją ruchów masowych związaną z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi, które zaznaczyły się w końcowym etapie małej epoki lodowej.

Zapraszamy do lektury!

Anna Małka – Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych