Dynamika przemieszczeń wybranych osuwisk w Karpatach (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 7.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

W artykule Dynamika przemieszczeń wybranych osuwisk w Karpatach przedstawiono aktywność wybranych osuwisk objętych monitoringiem instrumentalnym w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej. Zaprezentowano czasowy rozkład dynamiki tych osuwisk w odniesieniu do opadów atmosferycznych i budowy geologicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na przestrzeni dekady w obszarach gdzie budowa geologiczna zdominowana jest przez utwory ilaste, osuwiska wykazują ciągłą aktywność z przemieszczeniami nieprzekraczającymi kilkunastu mm/rok. W przypadku obszarów, gdzie w podłożu geologicznym piaskowce mają podobny lub przeważający udział w stosunku do skał ilastych, ruchy osuwiskowe miały częściej charakter impulsowy. Przemieszczenia na tych osuwiskach rejestrowane były głównie po intensywnych jednostajnych opadach atmosferycznych lub deszczach nawalnych. W krańcowych sytuacjach dynamika przemieszczeń była tak znaczna, że jej efektem było całkowite zniszczenie kolumny pomiarowej.

Zapraszamy do lektury!

Bartłomiej Warmuz, Piotr Nescieruk – Dynamika przemieszczeń wybranych osuwisk w Karpatach