Dofinansowanie stabilizacji osuwisk w województwie małopolskim

W dniu 30 września 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Pan Piotr Ćwik. W skład Zespołu wchodzą pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, geolog wojewódzki, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz eksperci z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

zespol osuwiskowy muw krakow 1

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

Posiedzenie koncentrowało się na rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem osuwisk ze środków rezerwy celowej budżetu państwa złożonych przez gminy Jodłownik, Mogilany, Zakliczyn oraz powiat proszowicki. Zespół analizował także zadania planowane do realizacji przez gminę Limanowa, Ochotnica Dolna, Szaflary i miasto Grybów.

zespol osuwiskowy muw krakow 2

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu powołanego w maju 2017 roku należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dokumentacji projektowo-budowlanych. Zespół zajmuje się też oceną zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji służy ocenie zaproponowanych w niej rozwiązań pod kątem celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.

Zespół Centrum Geozagrożeń (msid)

 

Oprac. na podst. www.malopolska.uw.gov.pl, fotografie dzięki uprzejmości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.