Laser w służbie nauki, kultury, bezpieczeństwa

Przyszłość technologii laserowej w Polsce oraz rozwój innych nowoczesnych metod stosowanych w badaniach naukowych były tematem I Krajowego Forum Użytkowników Lidar Polscan. Uczestnicy spotkania docenili osiągnięcia Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w wykorzystaniu nowych technologii badawczych wyróżniając prezentację kierownictwa Centrum Geozagrożeń, działającego w ramach Instytutu.

Dwudniowe forum, trwające od 22 do 23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, skupiło specjalistów z całego kraju, którzy podzielili się doświadczeniami przy realizacji projektów wykorzystujących innowacyjną technologię skanowania laserowego. Celem Forum była bowiem wymiana informacji i praktycznych wdrożeń laserowych metod pomiarowych (skanowania naziemnego, mobilnego, lotniczego, z pokładu dronów) pomiędzy użytkownikami końcowymi, naukowcami oraz firmami oferującymi pozyskiwanie i przetwarzanie danych. Oprócz specjalistów zajmujących się badaniem kompleksów leśnych, dziedzictwa kulturowego czy pomiarami infrastruktury swoje doświadczenia zaprezentowali eksperci z PIG-PIB, którzy standardowo wykorzystują skaning laserowy w prowadzonych badaniach od niemal dekady.

7

Uczestnicy I Krajowego Forum Użytkowników Lidar Polscan

Udział w Forum wzięło pięciu pracowników Centrum Geozagrożeń: dr Tomasz Wojciechowski, dr Zbigniew Perski (członek komitetu naukowego), mgr inż. Krzysztof Karwacki, mgr Sylwester Kamieniarz oraz mgr inż. Mateusz Gołda, którzy przedstawili dwa referaty:

  1. Zbigniew Perski1, Tomasz Wojciechowski1, Jacek Krawiec2, Klaudia Gergont2 (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB1, Laser-3D2) – “Integracja naziemnego i lotniczego skanowania laserowego dla odtwarzania złożonej powierzchni terenu na przykładzie osuwiska Kłodne”

  2.  Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB) – “Zastosowania skaningu laserowego w badaniach zagrożeń geologicznych”

oraz dwa postery:

  1. Sylwester Kamieniarz, Marcin Wódka (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB) – “Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk”

  2. Krzysztof Karwacki, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Mateusz Gołda (Państwowy Instytut Geologiczny) – “Wykorzystanie danych ze skaningu naziemnego i fotogrametrii niskiego pułapu do badania dynamiki osuwiska w Kasince Małej”

1

Wystąpienie Zbigniewa Perskiego na I Krajowym Forum Użytkowników Lidar Polscan

Ze szczególnym uznaniem spotkała się prezentacja, którą wygłosił dr Tomasz Wojciechowski (Zastosowania skaningu laserowego w badaniach zagrożeń osuwiskowych), za którą otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę.

4

Wystąpienie Tomasza Wojciechowskiego na I Krajowym Forum Użytkowników Lidar Polscan

Technologia skanowania laserowego w PIG-PIB obecna jest już od roku 2010 kiedy to Instytut jako pierwszy w Polsce pozyskał skanery laserowe firmy Riegl VZ-400 (Oddział Geologii Morza w Gdańsku), VZ-1000 i LPM-321 (Oddział Karpacki w Krakowie) oraz zlecił wykonanie lotniczego skaningu laserowego w okolicy Zbiornika Rożnowskiego w 2010 roku. W geologii szczególnie ceniony jest wysokorozdzielczy numeryczny model terenu (NMT), który jest pochodną danych pozyskanych tą techniką.

Obecnie NMT wygenerowany na potrzeby ISOK (Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami) jest powszechnie wykorzystywany w Instytucie przy tworzeniu map, wykonywaniu analiz czasowych czy wstępnej identyfikacji obszarów objętych ruchami masowymi. W trakcie forum poruszane były problemy związane z przyszłością skanowania laserowego w Polsce, rozwojem nowych technologii, a także formułowane były opinie o zapotrzebowaniu na kolejne kampanie pomiarowe szczególnie na terenie Karpat, gdzie przy pomocy lotniczego skanowania laserowego mógłby być wspierany monitoring osuwisk.

I Krajowe Forum Użytkowników Lidar Polscan odbyło się w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym. Jego organizatorami byli IBL oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Tekst: Krzysztof Karwacki, Andrzej Rudnicki, Centrum Geozagrożeń