Atlas osuwisk Miasta Krakowa – nowość wydawnicza

Atlas osuwisk Miasta Krakowa został opracowany przez zespół ekspertów z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB pod redakcją profesora dr hab. Antoniego Wójcika, a wydany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Jest to kompleksowe opracowanie poruszające problematykę osuwisk w Krakowie oraz swoiste podsumowanie ponad 60-letniej historii badań ruchów masowych na terenie miasta. Nadrzędnym celem wydawnictwa jest podniesienie świadomości osuwiskowej mieszkańców aglomeracji, inwestorów i geologów wykonujących badania geologiczno-inżynierskiej na potrzeby planowanych inwestycji budowlanych. Publikowanie wyników prac badawczych z obszaru ruchów masowych w ogólnodostępnych wydawnictwach ma związek z nasilającym się w ostatnim czasie zjawiskiem tzw. amnezji osuwiskowej, która przejawia się jako nieświadome, bądź celowe ignorowanie problemu w okresach mniejszej aktywności osuwiskowej, co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia znacznych strat materialnych, a nawet zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców.

okladka 1000pix

Atlas osuwisk Miasta Krakowa

W pierwszych rozdziałach opracowania przedstawiono historię rozpoznania ruchów masowych na terenie Krakowa, uwarunkowania ich rozwoju, a także metody badań osuwisk oraz sposoby stabilizacji i przeciwdziałania ich skutkom z naciskiem na te, które były wykonywane w obrębie miasta. Zasadniczą część opracowania stanowią natomiast charakterystyki wybranych osuwisk z podziałem na geologiczne jednostki strukturalne. Opisy osuwisk zostały wzbogacone licznymi rycinami, mapami i fotografiami.

Atlas dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Zespół Centrum Geozagrożeń (oprac. skam)