Odszedł prof. Andrzej Borkowski

Nie żyje wybitny geodeta prof. dr hab. Andrzej Borkowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zmarł 13 marca po ciężkiej chorobie, przeżywszy 61 lat.

 Od lat związany z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (UPWr). Znany w kraju i za granicą, nie tylko wśród geodetów, ale także geologów. Nieodżałowany pedagog, dydaktyk i badacz. Ekspert w dziedzinie pozyskiwania i modelowania geodanych. Zajmował się m.in. przetwarzaniem, filtracją oraz modelowaniem danych lotniczego (ALS) i naziemnego skaningu laserowego. Interesował się interferometrią radarową i wykorzystaniem zdobywanych tą drogą danych w identyfikowaniu ruchów masowych ziemi. Na tym polu współpracował z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Inspirujące kontakty naszego środowiska z Profesorem zaowocowały licznymi publikacjami, jak również wspólnymi badaniami. To właśnie dzięki Profesorowi jako pierwsi wykonaliśmy różnicowy skaning laserowy i zbadaliśmy jego przydatność do kartowania osuwisk.    

Prof. Andrzej Borkowski był członkiem Senatu UPWr, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem korespondentem Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii Nauk.

Cześć Jego Pamięci