Prof. dr hab. Antoni Wójcik odznaczony przez Prezydenta RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ozdobił pierś prof. Antoniego Wójcika z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Odznaczenie przyznane zostało przez Prezydenta RP, a wręczone 30 maja 2022 r. w jego siedzibie w Warszawie.

Dekoracji w imieniu głowy państwa dokonał Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot podczas uroczystego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Prof. dr hab. Antoni Wójcik uhonorowany został w ten sposób za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki i za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej.

prof order ok

Prof. dr hab. Antoni Wójcik w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Prof. dr hab. Antoni Wójcik jest znanym i cenionym ekspertem m.in. w dziedzinie geozagrożeń, a także wybitnym znawcą geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu oraz kartografii – nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Prowadzi kluczowe projekty naukowe i badawcze, poświęcone przede wszystkim zagrożeniom osuwiskowym. Jest także wychowawcą pokoleń geologów, promotorem kilkunastu prac doktorskich, szanowanym recenzentem oraz autorem i współautorem kilkuset publikacji.

Od blisko pół wieku związany jest z Państwowym Instytutem Geologicznym, w którym realizuje swoje najważniejsze projekty. Jest także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Rozwój nauk o Ziemi wspiera również poza granicami kraju. Jako pełnomocnik Instytutu d.s. współpracy z Mongolią w zakresie badań geologicznych i poszukiwawczo-złożowych, organizuje i koordynuje wspólne przedsięwzięcia z tamtejszymi geologami.

prof w mongolii ok

Profesor Antoni Wójcik podczas prac w Mongolii w 2011 r. Od lewej: Prof. Wójcik, Andrzej Bolesta z Ambasady RP w Pekinie, Tadeusz Chomicki, Ambasador RP w Pekinie i Ambasador Wizytujący w Ułan Bator, Rafał Sikora z PIG-PIB

prof mongolia piotrek nes ok
Polscy i mongolscy geolodzy podczas badań terenowych (prof. Wójcik drugi od prawej)

Profesor Wójcik oprócz działalności naukowej prowadzi też ścisłą współpracę z administracją samorządową i rządową. Wykonał kilkaset opinii projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz projektów zabezpieczenia osuwisk m.in. dla samorządów województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Od prawie dwóch dekad działa w Wojewódzkim Zespole Nadzorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków przy Wojewodzie Małopolskim.

Order Odrodzenia Polski to najwyższe po Orderze Orła Białego państwowe odznaczenie cywilne. Nadawany jest m.in. za wybitne zasługi dla państwa i społeczeństwa, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, obronności kraju, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Zespół Centrum Geozagrożeń
Fotografia wprowadzenia: Przemysław Keler/KPRP
Fot.: Agnieszka Wójcik, Rafał Sikora, Piotr Nescieruk