Geozagrożenia na Światowym Forum Miejskim

W dniach 26-30 czerwca na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbyła się 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum Eleventh Session, WUF 11). WUF to międzynarodowa konferencja organizowana co dwa lata przez ONZ-Habitat, poświęcona problematyce rozwoju obszarów miejskich. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 17 tysięcy uczestników z całego świata, w  tym przedstawicieli PIG-PIB.

Na stoisku ekspozycyjnym PIG-PIB nasi specjaliści dyskutowali na temat geologii miejskiej. Podczas sesji posterowych zaprezentowano 8 tematów, z których dwa dotyczyły geozagrożeń na obszarach miejskich. Omówiono w nich problematykę ruchów masowych na terenie Krakowa oraz wpływ górnictwa podziemnego na osiadanie powierzchni terenu na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Prezentacja posteru pt.: „The problem of mass movements in Polish cities – the example of Kraków city”

Prezentacja posteru pt.: „The problem of mass movements in Polish cities – the example of Kraków city”

Prezentacja posteru pt.: “The influence of underground mining on cities geodynamics. The example of the Upper Silesian Coal Basin in Poland”

Prezentacja posteru pt.: “The influence of underground mining on cities geodynamics. The example of the Upper Silesian Coal Basin in Poland”

 

Ze szczegółową relacją z wydarzenia oraz posterami można zapoznać się pod adresem.

Tekst: Centrum Geozagrożeń PIG-PIB
Zdjęcia: Paweł Jaskóła