Centrum Geozagrożeń na GISday

Zagrożenia geologiczne w Polsce istnieją i, wbrew powszechnej opinii, są poważnym problemem – podkreślał podczas małopolskiego GISday dr Tomasz Wojciechowski, kierownik Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Przedstawiciel Centrum został zaproszony na konferencję odbywającą się w ramach Światowego Dnia GIS w Krakowie.

 Dr Wojciechowski wygłosił referat poświęcony geozagrożeniom w Polsce, w którym dokonał  przeglądu działalności Centrum Geozagrożeń, zaprezentował też najnowsze metody badawcze stosowane przez specjalistów z tej komórki, wykorzystywane m.in. do doskonalenia strategii redukcji ryzyka oraz ostrzegania przed zagrożeniami, także z użyciem narzędzi GIS, (systemu informacji geograficznej).

Szef Centrum zaznaczył również konieczność prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych wśród mieszkańców terenów zagrożonych, a tym samym przeciwdziałania między innymi tzw. amnezji osuwiskowej. Jak podkreślił, niską zazwyczaj świadomość zagrożenia poprawiają niestety głównie sytuacje kryzysowe, takie jak katastrofa osuwiskowa w 2010 r. Mija jednak kilka lat i mieszkańcy wypierają istnienie zagrożenia. W Małopolsce jest to szczególnie niebezpieczne.

– Niestety jesteśmy województwem wybranym, ponieważ zagrożenie jest tu bardzo dotkliwe na tle Polski – powiedział dr Wojciechowski. Dodał, że w tym regionie oprócz licznych osuwisk występują także zapadliska, niecki osiadania, a nawet trzęsienia ziemi. Tylko w 2021 roku sieć sejsmiczna PIG-PIB zanotowała w całej Polsce 604 wstrząsy, z czego większość na południu kraju.

Małopolski GISday „Przestrzeń wokół nas” odbywa się od 2008 roku z inicjatywy krakowskich uczelni (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Politechniki Krakowskiej) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach obchodów odbywają się warsztaty, konkursy, wykłady oraz konferencja. Tematyka tegorocznej obejmowała zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych w badaniach naukowych, zarządzaniu kryzysowym, monitorowaniu środowiska i w ochronie przyrody.

Całość konferencji można zobaczyć pod adresem: https://urk.edu.pl/stream (wystąpienie dr. Tomasza Wojciechowskiego od 5 h 23 min. do 5h 42 min.)

GISday – czyli Światowy Dzień GIS - to cykliczne, coroczne międzynarodowe święto użytkowników systemów geoinormatycznych. Jego obchody odbywają się od 35 lat w trzecią środę listopada w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej.

Tego dnia na całym świecie organizowane są konferencje, webinaria, seminaria, warsztaty i demonstracje technologi geoinformatycznych, prezentowane są nowe rozwiązania i funkcjonalność oprogramowania z zakresu GIS, sprzęt pomiarowy a także osiągnięcia badawcze w tej dziedzinie. Ma się to przyczynić do popularyzacji innowacyjnego podejścia do przestrzeni, którą kształtujemy i w której żyjemy, do opisywania jej i interpretowania za pomocą specjalistycznych narzędzi GIS.

W Polsce GISday obchodzono w tym roku w kilkunastu miastach.

Tekst: Zespół Geozagrożeń
Źródło: https://malopolskigisday.urk.edu.pl/