Pół wieku w geologii – jubileusz prof. Wójcika

Wybitny specjalista w swojej dziedzinie, ekspert doceniany w Polsce i za granicą, wychowawca pokoleń geologów – prof. dr hab. Antoni Wójcik obchodzi w tym roku 50-lecie pracy naukowej. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w ubiegłym tygodniu w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.

Profesor związany jest z Instytutem od niemal pół wieku. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 r. A już rok później podjął pracę w PIG. Tutaj od 1973 roku realizuje swoje najważniejsze projekty naukowe i prowadzi badania – przede wszystkim nad ruchami masowymi ziemi. Prof. Wójcik jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie geozagrożeń, a także wybitnym znawcą geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu oraz kartografii – nie tylko w kraju, ale także za granicą. Jest promotorem kilkunastu prac doktorskich, szanowanym recenzentem oraz autorem i współautorem kilkuset publikacji, a także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.


wojcik1
Prof. Antoni Wójcik podczas jubileuszu 50-lecia pracy naukowej w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie

Nic zatem dziwnego, że Jego jubileusz zgromadził kilkadziesiąt osób – współpracowników, wychowanków, gości z szeregu instytucji naukowych, a także emerytowanych pracowników PIG-PIB. Mimo że uroczystości jubileuszowe trwały niemal cały dzień, nie sposób było w kilku prezentacjach przedstawić pełen dorobek naukowy i życiowy Profesora.

widownia 1
Goście Jubileuszu

widownia 2
Prof. Antoni Wójcik na honorowym miejscu

A jest on imponujący. Antoni Wójcik oprócz działalności naukowej, obfitującej w liczne publikacje, opracowania kartograficzne, monografie, prowadzi też ścisłą współpracę z administracją samorządową i rządową. Wykonał kilkaset opinii projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz projektów zabezpieczenia osuwisk m.in. dla samorządów województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Od prawie dwóch dekad działa w Wojewódzkim Zespole Nadzorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków przy Wojewodzie Małopolskim.

Profesor Wójcik swoją wiedzą i radą wspiera rozwój nauk o Ziemi również poza granicami kraju. Jako pełnomocnik Instytutu ds. współpracy z Mongolią w zakresie badań geologicznych i poszukiwawczo-złożowych organizuje i koordynuje wspólne przedsięwzięcia z tamtejszymi geologami. Uczestniczył też w wielu międzynarodowych ekspedycjach. Jest między innymi odkrywcą prekambryjskich tillitów w rejonie Gór Khasagt w zachodniej Mongolii.

prof w mongolii ok
Profesor Antoni Wójcik (pierwszy z lewej) podczas prac w Mongolii w 2011 r. 

prof mongolia piotrek nes ok
Polscy i mongolscy geolodzy podczas badań terenowych (prof. Wójcik stoi, drugi od prawej)

Za swoją działalność naukową, edukacyjną i organizacyjną Profesor Antoni Wójcik był wielokrotnie nagradzany, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem zasługi, odznakami: „Zasłużony dla Polskiej Geologii, „Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Za zasługi dla Geodezji i Kartografii” oraz Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego.

Gratulujemy Panu Profesorowi pięknego jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów naukowych i wychowawczych.

Zdjęcia: Piotr Nescieruk, Aneta Janeczek